Політика Конфіденційності

Адміністрація сайту wonderwall.com.ua (далі – Сайт) дотримується принципів захисту і поваги особистої інформації Користувачів і розробила цю політику конфіденційності відповідно до пункту 1.5. Угоди користувача. Ця політика є основою для обробки, зберігання і використання персональних даних, отриманих від Користувачів. Ця Політика конфіденційності діє відносно усієї інформації, яку Сайт може отримати про користувача під час перегляду сайту і замовлення товарів і послуг на Сайті.

1.ТЕРМІНИ

1.1. У цій Політиці конфіденційності використовуються наступні терміни:

1.1.1. "Персональні дані" – будь-яка інформація, що стосується користувача.

1.1.2. "Обробка персональних даних" – будь-яка дія (операція) або сукупність дій (операцій), що здійснюються з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів з персональними даними, включаючи збір, запис, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміна), вилучення, використання, передачу (поширення, надання, доступ), знеособлення, блокування, видалення, знищення персональних даних.

1.1.3. "Cookies" – невеликий фрагмент даних, відправлений веб-сервером, що зберігається на комп'ютері користувача, веб-клієнт або веб-браузер кожного разу пересилає веб-серверу в HTTP- запиті при спробі відкрити сторінку відповідного сайту.

1.1.4. "IP-адреса" – унікальна мережева адреса вузла в комп'ютерній мережі, побудованій по протоколу IP.

 

  1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1. Використання Користувачем Сайту означає згоду з цією Політикою конфіденційності і умовами обробки персональних даних користувача.

2.2. У разі незгоди з умовами Політики конфіденційності Користувач повинен припинити використання Сайту.

2.3. Політика конфіденційності застосовується тільки до Сайту. Сайт не контролює і не несе відповідальності за сайти третіх осіб, на яких Користувач може перейти по посиланнях, розміщених на Сайті.

2.4. Адміністрація сайту не перевіряє достовірність персональних даних, що надаються Користувачем при здійсненні замовлення.

 

  1. ПРЕДМЕТ ПОЛІТИКИ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

3.1. Ця Політика конфіденційності встановлює зобов'язання  Адміністрації Сайту відносно нерозголошення і забезпечення режиму захисту конфіденційності персональних даних, які Користувач повинен на вимогу надати Адміністрації Сайту при реєстрації на Сайті або при оформленні замовлення.

3.2. Персональні дані, дозволені до обробки у рамках цієї Політики конфіденційності, надаються Користувачем шляхом заповнення реєстраційної форми на Сайті в розділі про реєстрацію і при оформленні замовлення і включають наступну інформацію:

3.2.1. ПІБ користувача – для фізичних осіб, назва – для юридичних осіб;

3.2.2. контактний телефон Користувача

3.2.3. адреса електронної пошти (e - mail);

3.2.4. адреса доставки.

3.3. Також Сайт захищає дані, які автоматично передаються в процесі перегляду рекламних блоків і при відвідуванні сторінок, на яких встановлено статистичний скрипт системи: IP адреса; інформація з cookies; О браузер (чи іншу програму, яка здійснює доступ до показу реклами); час доступу адреси сторінки, на якій розташований рекламний блок; реферер (адреса попередньої сторінки).

3.3.1. У разі заборони на збереження або при видаленні файлів cookies можливості роботи з параметрами і перевагами користувача, а також можливості налаштування персонального інтерфейсу можуть бути значно обмежені.

3.3.2. Сайт здійснює збір статистики про IP- адреси своїх відвідувачів. Ця інформація використовується для виявлення і рішення технічних проблем, для контролю законності фінансових платежів, що проводяться.

3.3.3. Користувач завантажує власні фотографії для оформлення замовлення в онлайн-редакторі на Сайті, Адміністрація зобов'язується не використати ці фотографії у своїх цілях і не поширювати їх без згоди користувача.

 

  1. ЦІЛІ ЗБОРУ ПЕРСОНАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ КОРИСТУВАЧІВ

4.1. Використання особистої інформації може проводитися з метою реалізації цивільно-правових стосунків, у тому числі:

4.1.1. Виконання договірних зобов'язань по наданню послуг;

4.1.2. Надання можливості доступу до сервісу Сайту;

4.1.3. Для ідентифікації відвідувача як користувача Сайту;

4.1.4. З метою пропозиції своїх послуг, відправки комерційних пропозицій і інформації поштою, електронною поштою, передачі будь-якої інформації, відмінної від предмета договору;

4.1.5. Обробки платежів, поштових адрес, проведення розрахункових операцій, ведення бухгалтерської, податкової і статистичної звітності;

4.1.6. Підвищення якості послуг, спрощення роботи з сайтом, поліпшення його матеріалів.

4.1.7. Встановлення з користувачем зворотного зв'язку, включаючи напрям повідомлень, запитів, що стосуються використання Сайту.

4.1.8. Підтвердження достовірності і повноти персональних даних, наданих Користувачем.

4.1.9. Надання Користувачеві ефективної клієнтської і технічної підтримки при виникненні проблем, пов'язаних з використанням Сайту.

4.1.10. Здійснення рекламної діяльності з відома користувача.

 

  1. СПОСОБИ І ТЕРМІНИ ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

5.1. Обробка персональних даних Користувача здійснюється без обмеження терміну, будь-яким законним способом, у тому числі в інформаційних системах персональних даних з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів.

5.2. Користувач погоджується з тим, що Адміністрація Сайту має право передавати персональні дані виключно в цілях виконання замовлення користувача, оформленого на Сайті, зокрема, кур'єрським службам, організаціям поштового зв'язку, операторам електрозв'язку.

5.3. Персональні дані користувача можуть бути передані уповноваженим органам державної влади України тільки на підставах і в порядку, встановленим законодавством України.

5.4. При втраті або розголошенні персональних даних Адміністрація сайту інформує користувача про втрату або розголошення персональних даних.

5.5. Адміністрація сайту вживає необхідні організаційні і технічні заходи для захисту персональної інформації користувача від неправомірного або випадкового доступу, знищення, спотворення, блокування, копіювання, поширення, а також від інших неправомірних дій третіх осіб.

 

  1. ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

6.1. Користувач зобов'язаний:

6.1.1. Надати інформацію про персональні дані, необхідну для користування Сайтом і здійснення замовлення на Сайті.

6.1.2. Оновити, доповнити надану інформацію про персональні дані у разі зміни цієї інформації.

6.2. Адміністрація сайту зобов'язана:

6.2.1. Використати отриману інформацію виключно для цілей, вказаних в п. 4 цієї Політики конфіденційності.

6.2.2. Забезпечити зберігання конфіденційної інформації в таємниці, не розголошувати без попередньої письмової згоди користувача, а також не здійснювати продаж, обмін, публікацію або розголошення іншими можливими способами переданих персональних даних користувача, за винятком п.п. 5.2. і 5.3. цієї Політики конфіденційності.

6.2.3. Вживати запобіжні заходи для захисту конфіденційності персональних даних користувача згідно з порядком, який зазвичай використовується для захисту такого роду інформації в існуючому діловому обороті.

6.2.4. Здійснити блокування персональних даних, що відносяться до відповідного Користувача з моменту звернення або запиту користувача, або його законного представника, або уповноваженого органу по захисту прав суб'єктів персональних даних на період перевірки, у разі виявлення недостовірних персональних даних або неправомірних дій.

 

  1. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

7.1. У разі невиконання адміністрацією сайту своїх зобов'язань, вона несе відповідальність за збитки, понесені Користувачем у зв'язку з неправомірним використанням персональних даних, відповідно до законодавства України, за винятком випадків, передбачених п.п. 5.2., 5.3. і 7.2. цієї Політики конфіденційності.

7.2. Адміністрація сайту не несе відповідальності у разі втрати або розголошення Конфіденційної інформації, якщо ця Конфіденційна інформація:

7.2.1. Стала публічним надбанням до її втрати або розголошування.

7.2.2. Була отримана від третьої особи до моменту її отримання Адміністрацією Сайту.

7.2.3. Була розголошена з відома користувача.

7.3. Користувач погоджується з тим, що конфіденційність переданих через Інтернет даних не гарантована у разі, якщо доступ до цих даних отриманий третіми особами поза зоною технічних засобів зв'язку у сфері дії Адміністрації Сайту,  Адміністрація Сайту не несе відповідальності за збиток, нанесений таким доступом.

 

  1. ІНШІ УМОВИ

8.1. Адміністрація сайту вносить зміни і доповнення в Політику конфіденційності без попереднього повідомлення і згоди Користувача. Зміни набувають чинності з моменту їх розміщення на Сайті. Використання Користувачем матеріалів сайту після зміни Політики конфіденційності автоматично означає їх прийняття.

8.2. Ця Політика конфіденційності регулюється законодавством України. Питання, не врегульовані ним, підлягають вирішення відповідно до законодавства України.